Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9 - Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương Hội Cho hội viên nông dân


Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các hộ vay tham gia thực hiện dự án phát triển cây trồng chuyên canh, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, đồng thời để tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp hội viên nông dân, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.Thực hiện Quyết định số 3668-QĐ/HNDTW ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho dự án “Thâm canh cây sầu riêng”. Ngày 19/10/2017 Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức giải ngân dự án trên với số vốn là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) cho 15 hộ Hội viên Nông dân là thành viên Tổ Hợp tác sản xuất cây sầu riêng vay trên địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, thời gian 24 tháng, tính từ ngày giải ngân, với mức phí cho vay  là 0,7%/tháng (8,4 %/năm), thời gian thu phí: 03 tháng/lần. Như vậy tính đến nay, tổng dư nợ cuối kỳ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh quản lý là 34.072 triệu đồng, đã phát vay cho 1.641 hộ với 124 dự án. Trong đó, có 76 dự án trồng trọt, 39 dự án chăn nuôi, 09 dự án thủy sản, dự án khác.

Chậm nhất 30 ngày sau khi giải ngân, theo hướng dẫn của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Cẩm Mỹ có trách nhiệm cùng Ban Quản lý dự án kiểm tra trực tiếp các hộ vay về việc sử dụng vốn vay; phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn qui trình sản xuất, thu hồi phí và vốn gốc theo qui định.

Tại buổi giao vốn theo nhu cầu của Hội viên nông dân, Ban thường vụ Hội Nông dân xã Xuân Bảo đề nghị Hội nông dân huyện Cẩm Mỹ và Hội Nông dân tỉnh liên hệ với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Mê Kông có chương trình cung ứng phân bón chuyên dùng cho cây sầu riêng để đầu tư cho nông dân trồng sầu riêng, với trên 400 ha tại địa phương.

                                                                               Hữu Thiện

Liên kết website

Số lượt truy cập