Thứ 6 - 26/02/2016
kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) - Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021) - Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2021) - Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021) - Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021)

Công tác tuyên truyền vận động

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả ...

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”...

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Phong trào ND tham gia XDNTM

Liên kết website

Số lượt truy cập