Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Long Thành: Hỗ trợ vốn cho nông dân nuôi hàu


 

​Hội Nông dân huyện Long Thành vừa tổ chức giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hộ nông dân ở  xã Phước Thái để đầu tư nuôi Hàu với tổng số tiền 500 triệu đồng, thời hạn là 36 tháng. Đây là nguồn vốn Hội Nông dân huyện và cơ sở vận động cán bộ, hội viên nông dân và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ủng hộ trong các năm.


Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành (đứng giữa) trao vốn cho nông dân

Tính đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện là 3.424.857.000 đồng đã hỗ trợ cho 124 hộ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Thông qua các dự án đầu tư từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội vận động nông dân hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 

Văn Dũng 

 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập