Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Tin tức sự kiện cấp huyện

Cẩm Mỹ giải ngân dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Xuân Tây


 

​Ngày 22/11/2019, tại trụ sở UBND xã Xuân Tây, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức giải ngân dự án vay vốn từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 05 hộ hội viên nông dân xã Xuân Tây để thực hiện dự án trồng rau an toàn. 


Lễ giao vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn ngân sách huyện tại xã Xuân Tây

Dự buổi giải ngân có đồng chí Nguyễn Tô Ngọc Hoàng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Tây và 05 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 200 triệu đồng để thực hiện dự án “trồng rau an toàn” tại xã, thời hạn vay là 24 tháng, mức phí cho vay 6,6%/năm. Nguồn vốn hỗ trợ này nhằm giúp cho hộ hội viên, nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Nguyễn Tô Ngọc Hoàng đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cần tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.

                                                                                                Hữu Chiến


 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập