Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Kết quả triển khai nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ ngân sách tỉnh năm 2018


​Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, căn cứ Đề án số 04- ĐA/HNDT ngày 13/4/2016 về Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai, theo đó, trong năm 2018  nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước là 7,5 tỷ đồng. 

 
Giải ngân dự án trồng rau sạch tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã tiến hành thẩm định đầu tư cho 14 dự án của 10 huyện, thị (trong ​đó có 12 dự án thuộc lĩ​nh vực trồng trọt và 02 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi) đã phát vay cho 217 hộ hội viên nông dân thực hiện các dự án phát triển cây trồng chuyên canh, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương, với mức phí cho vay  là 0,55%/tháng (6,6 %/năm); thời gian thu phí 03 tháng/lần.

Giải ngân dự án trồng sầu riêng theo Vietgap của Tổ hợp tác xã Bình An, huyện Long Thành

Như vậy tính đến nay, tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý cho vay là 34.100 triệu đồng, đã phát vay cho 1.271 hộ với  74 dự án. Trong đó, có 50 dự án trồng mới, thâm ​canh cây bưởi, sầu riêng, chôm chôm, Thanh long… và 24 dự án chăn nuôi bò, heo, thủy sản…(Trong đó có 01 dự án trồng dâu nuôi tằm ở xã Đắc Lua, huyện Tân Phú).

Giải ngân dự án trồng xoài tại xã Suối Nho, huyện Định Quán​

Đạt được kết quả như trên, thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong quá trình tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, cải thiện thu nhập, vươn lên làm giàu. Đồng thời, gắn với hiệu quả hoạt động của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã tăng cường vận động các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ khá, giàu tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Hồng Hoa


 

Liên kết website

Số lượt truy cập