Thứ 6 - 26/02/2016
Liên hệ (02513)822.327 Facebook Email: hoinongdantinhdn@gmail.com
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu xanh lá cây Màu vàng
Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Gương cán bộ tận tâm với công tác Hội Nông dân

 

Ông Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia công tác Hội từ năm 1984 - thời điểm này công tác Hội và phong trào nông dân còn gặp không ít khó khăn do đội ngũ cán bộ còn thiếu, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và các trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Thêm nữa, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, đời sống của nông dân còn gặp nhiều khó khăn nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác xây dựng tổ chức Hội nhiều nơi còn mang tính chất hình thức, phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế,... điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc.

Từ thực tế trên, ông Lê Hữu Thiện đã cùng với tập thể Hội Nông dân tỉnh đưa ra nhiều giải pháp như vận động, tuyên truyền, động viên hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực tham gia công cuộc đổi mới, hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất; góp vốn xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm y tế, thủy lợi... Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ nông dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; tham gia tích cực vào việc giao quyền sử dụng đất cho nông dân; chú trọng hướng dẫn các chi Hội nghề nghiệp đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội được đặt lên hàng đầu; khắc phục lề lối làm việc hành chính, quan liêu, xa dân; cán bộ Hội trực tiếp đi cơ sở “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nông dân, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thu hút đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội, làm cho Hội ngày càng lớn mạnh, thực sự là tổ chức của giai cấp nông dân. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và sự nỗ lực đổi mới, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ngay từ khi bước vào thời kỳ đổi mới. 


Đồng chí Lê Hữu Thiện (thứ ba từ phải qua) thăm mô hình trồng trọt của nông dân huyện Trảng Bom

Là người từng trải qua nhiều vị trí công tác nhưng dù ở vị trí, vai trò nào, ông cũng phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân. Động viên, giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ trẻ được học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…

Ông chia sẻ: “Để công tác Hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả cao thì người làm công tác Hội phải có các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Cán bộ Hội phải nắm vững nghiệp vụ công tác Hội; tích cực nghiên cứu quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…. đội ngũ cán bộ Hội phải có thái độ, tác phong làm việc, học tập, công tác nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở”.

Với phương châm đó, ông luôn chỉ đạo cán bộ, công chức phải thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt, ông đã cùng Ban Lãnh đạo cơ quan chủ động xem xét, nghiên cứu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường để bố trí công việc cho phù hợp; luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội. Đội ngũ cán bộ các cấp Hội phần lớn trưởng thành qua các phong trào; có năng lực, trình độ, biết làm công tác vận động quần chúng, được hội viên nông dân tín nhiệm. Hội Nông dân các cấp đã hướng về cơ sở, gặp gỡ trực tiếp nông dân, nhanh nhạy nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện điển hình, mô hình tốt để phổ biến nhân rộng. Hoạt động Hội ngày càng phát huy được dân chủ, đại diện cho nông dân, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Nhiều năm làm công tác Hội, hiểu được khó khăn của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, ông Lê Hữu Thiện đã cùng tập thể Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được nguồn ngân sách tỉnh phân bổ là 50 tỷ đồng. Đề án được triển khai đã kịp thời hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn. Mặt khác, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác cho hàng ngàn lượt hộ nông dân vay với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 


Đồng chí Lê Hữu Thiện (đứng giữa) trao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên, nông dân xã Xuân Định, Xuân Lộc

Gần 40 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào nông dân, ông Thiện đã có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, ông đã trực tiếp chỉ đạo Hội Nông dân tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất; Ông trực tiếp liên hệ, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ về giống, phân bón, vật tư, kỹ thuật công nghệ, xây dựng các mô hình trình diễn có hiệu quả tiến tới nhân rộng ra các địa phương; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, qua đó giúp các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Với sự nỗ lực trong nhiều năm, ông Lê Hữu Thiện đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của các cấp, các ngành, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Sự ghi nhận này chính là động lực để cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh noi theo, học tập, phấn đấu, tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thu Dinh


Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo
BCH Hội Nông dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2023 - 2028
BCH Hội Nông dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp hình lưu nhiệm cùng lãnh đạo
BCH Hội Nông dân thành phố Long Khánh khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội
BCH Hội Nông dân thành phố Biên Hòa khóa X chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tại Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện TRảng Bom khóa V ra mắt Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thống Nhất lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
BCH Hội Nông dân huyện Long Thành khóa XI chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo HND tỉnh và Huyện ủy
Xem thêm

Các HND các tỉnh, thành phố

Các huyện, thành phố trong tỉnh

Các trang thường dùng khác

Số lượt truy cập

Trong năm 2024 :
Tất cả :

​TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ cơ quan: Số 185, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (02513) 822.327, Email: hoinongdantinhdn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập: Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Mọi tin, bài, thắc mắc, góp ý xin gửi về thư điện tử: thudinh85hnd@gmail.com​ hoặc Zalo: 0369 121 007

Lên đầu trang