Thứ 6 - 26/02/2016
Liên hệ (02513)822.327 Facebook Email: hoinongdantinhdn@gmail.com
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu xanh lá cây Màu vàng
Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

 

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân, làm cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm, từ ngày 23/11 đến ngày 30/11/2020, ba đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh do các đồng chí Võ Văn Phi - Chủ tịch, đồng chí Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch thường trực và đồng chí Lê Hữu Thiện – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Nông dân các huyện, thành phố và 11 xã trên địa bàn tỉnh.


Đoàn kiểm tra làm việc với Hội Nông dân xã An Viễn và huyện Trảng Bom

Nội dung kiểm tra căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội, bám sát nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2020, tập trung vào một số điểm trọng tâm như: Việc tuyên truyền, triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII;  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Kết quả triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; Việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” theo Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; Việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hoạt động tư vấn,  dịch vụ hỗ trợ cho nông dân; Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp; Việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và một số nội dung khác​ có liên quan.


Đoàn kiểm tra làm việc với Hội Nông dân xã Hiếu Liêm và huyện Vĩnh Cửu

 


Đoàn kiểm tra làm việc với Hội Nông dân xã Vĩnh Thanh và huyện Nhơn Trạch

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị cơ bản chuẩn bị đầy đủ báo cáo và một số văn bản, sổ sách tài chính có liên quan phục vụ đoàn kiểm tra. Trưởng các đoàn kiểm tra cũng đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở Hội tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021:

- Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục tuyên truyền và chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo đài để giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt các chính sách mới; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết. 

- Chỉ đạo cơ sở thường xuyên rà soát hội viên, đặc biệt là hội viên nòng cốt; nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội để thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Lập sổ theo dõi hội viên nòng cốt (có số điện thoại), phân công cụ thể nhiệm vụ cho hội viên nòng cốt cũng như kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của hội viên nòng cốt; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, hội viên.

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc vận động các nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hoạt động của Chi Hội…đồng thời quản lý, sử dụng đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. 

- Phối hợp triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035, qua đó, phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của hội viên, nông dân, tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang thương hiệu lợi thế của địa phương.

- Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội sau Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giữa nhiệm kỳ qua 2018-2021. 

- Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Nguyễn Hiếu


 

Các tin khác

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khóa X chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo
BCH Hội Nông dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2023 - 2028
BCH Hội Nông dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp hình lưu nhiệm cùng lãnh đạo
BCH Hội Nông dân thành phố Long Khánh khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội
BCH Hội Nông dân thành phố Biên Hòa khóa X chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tại Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện TRảng Bom khóa V ra mắt Đại hội
BCH Hội Nông dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thống Nhất lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
BCH Hội Nông dân huyện Long Thành khóa XI chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo HND tỉnh và Huyện ủy
Xem thêm

Các HND các tỉnh, thành phố

Các huyện, thành phố trong tỉnh

Các trang thường dùng khác

Số lượt truy cập

Trong năm 2024 :
Tất cả :

​TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ cơ quan: Số 185, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (02513) 822.327, Email: hoinongdantinhdn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập: Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Mọi tin, bài, thắc mắc, góp ý xin gửi về thư điện tử: thudinh85hnd@gmail.com​ hoặc Zalo: 0369 121 007

Lên đầu trang