Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021) - Kỷ niệm 65 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (02/12/1956 - 02/12/2021)

Câu hỏi
Họ và tên:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Địa chỉ Email:
Tên câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

TRAO ĐỔI - PHẢN HỒI

CÂU HỎI
Ngày hỏi: 20/07/2021 17:43


Phù điêu nhôm đúc vẫn giữ được nét đặc trưng là yếu tố gắn liền với nhau trên một nền tảng vật liệu. Vậy nên bạn có thể phân biệt nó rất dễ dàng so với những loại kỹ thuật khác bằng mắt ngay cả khi bạn không phải là người trong nghề.

TRẢ LỜI


Phù điêu nhôm đúc vẫn giữ được nét đặc trưng là yếu tố gắn liền với nhau trên một nền tảng vật liệu. Vậy nên bạn có thể phân biệt nó rất dễ dàng so với những loại kỹ thuật khác bằng mắt ngay cả khi bạn không phải là người trong nghề.​


Trân trọng./.

Liên kết website

Số lượt truy cập