Thứ 6 - 26/02/2016
Liên hệ (02513)822.327 Facebook Email: hnd@dongnai.gov.vn
Màu xanh nước biển Màu đỏ Màu xanh lá cây Màu vàng
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022)
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022)
Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Đồng Nai thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)
Nhiệt liệt chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022)
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)

Công tác kiểm tra, giám sát

Cần tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai.

Ngày 21/03/2017, Đoàn công tác của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh (Ban đại diện tỉnh) do Ông  Lê Hữu Thiện, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện tỉnh - làm Trưởng đoàn cùng Ông Huỳnh Công Nam, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Bà Trịnh Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã kiểm tra giám sát tại Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trảng Bom (Ban đại diện huyện) và xã Sông Thao huyện Trảng Bom.

Qua kiểm tra, giám sát việc cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom Đoàn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã về triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã; bình xét cho vay kịp thời; quan tâm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; lồng ghép việc cho vay vốn với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, dạy nghề, tạo việc làm, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.

- Tổng dư nợ thực hiện đến ngày 16/03/2017 của xã Sông Thao là 13.098 triệu đồng/552 hộ, tăng 460 triệu đồng so với đầu năm. Nợ quá hạn 74,7 triệu đồng/9 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57%, tăng 15 triệu đồng so với đầu năm.

 - Kết quả thực hiện công tác huy động vốn: Tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã là 6 triệu đồng; Tiền gửi tiết kiệm tổ viên là 1.025 triệu đồng.

Kết quả tổng dư nợ thực hiện đến thời điểm 16/03/2017 của huyện Trảng Bom là 191.407 triệu đồng/ 10.426 hộ/ 219 tổ, tăng 4.807 triệu đồng so với đầu năm; chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao năm 2017 đã thực hiện được là 7.757 triệu đồng/ 14.491 triệu đồng, đạt 53,53% kế hoạch.

 Đến thời điểm 16/03/2017 về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã đã là 2.179 triệu đồng, tại 15/17 xã, thị trấn, tăng 1.635 triệu đồng so đầu năm, đạt 73,74% kế hoạch. Kế hoạch còn lại là 765 triệu đồng.

+ Huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV là 13.039 triệu đồng, tăng 1.370 triệu đồng so đầu năm đạt 102,67%, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Nợ quá hạn đến 16/03/2017 là 1.205 triệu đồng, tỷ lệ 0,63%, tăng 225 triệu đồng so đầu năm, còn 34 Tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2%, 01 xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1,5%.


Buổi giao dịch tín dụng Ngân hàng CSXH tại xã Sông Thao huyện Trảng Bom ngày 21/3/2017

Qua báo cáo kết quả về triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn do UBND xã, các Tổ tiết kiệm vay vốn, Ban đại diện huyện và trao đổi của các thành viên trong đoàn, Ông  Lê Hữu Thiện, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện tỉnh - Trưởng đoàn Đoàn công tác thay mặt đoàn đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện huyện và sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của các ban ngành, các tổ chức hội đoàn thể đối với hoạt động của NHCSXH trên địa bàn. Đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn, Đoàn công tác đề nghị:

- Tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư. Đề nghị UBND huyện bổ sung sớm nguồn vốn ngân sách năm 2017 sang NHCSXH để cho vay chương trình Giải quyết việc làm.

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để mọi người dân đều biết và thực hiện.

- Chỉ đạo các thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, thị trấn thường xuyên tổ chức rà soát, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của nhà nước trình UBND huyện phê duyệt để làm căn cứ cho việc bình xét cho vay, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban đại diện huyện đối với các xã, thị trấn, trong đó lồng ghép nội dung kiểm tra liên ngành về tín dụng đối với Học sinh sinh viên vào kiểm tra giám sát của Ban đại diện. Phấn đấu hoàn thành trước 31/10/2017.

- Phấn đấu đến 30/04/2017 hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch dư nợ năm 2017 được giao; hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2017 (Kế hoạch huy động tiền gửi của Tổ chức, cá nhân là 3,6 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã là 2,4 tỷ đồng).

- Các hội đoàn thể huyện - thành viên Ban đại diện huyện tiến hành kiểm tra giám sát 100% hội cấp xã và Tổ TK&VV; quan tâm đến các xã, tổ TK&VV có chất lượng tín dụng thấp, nợ quá hạn cao; thường xuyên quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV và Hội đoàn thể nhận ủy thác xã.

- Tập trung chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ, Hội; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn đến 31/12/2017 dưới mức 0,4%.

Đối với xã Sông Thao cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý vốn vay trên địa bàn; thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ hộ vay; phối hợp xử lý các trường hợp rủi ro; xử lý nợ quá hạn, nợ đến hạn kịp thời. Đồng thời, kiên quyết đối với các hộ vay có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ỳ, không chịu trả, kể cả biện pháp chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đến cuối năm, giảm tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn ở mức dưới 0,4

+ Cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo Hội đoàn thể xã và tổ TK&VV tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiết kiệm dân cư tại Điểm giao dịch xã, tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn.

                                                                                                        Tiến​

Các tin khác

Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI
Đoàn đại biểu Hội Nông dân Đồng Nai dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất , kinh doanh giỏi toàn quốc, giai đoạn 2017-2022
Trao thưởng cho các đội tham dự Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Đồng Nai lần thứ V năm 2022
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 11 đội thi tham dự Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Đồng Nai lần thứ V năm 2022
Các đội dự thi chụp hình lưu niệm với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi nhà nông đua tài tỉnh năm 2022
Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - TUV, Chủ tịch HND tỉnh trao tặng hoa cho Ban Giám khảo Hội thi Nhà nông đua tài 2022
Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2022
Bầu bổ sung 2 UVBCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT với HND tỉnh
Xem thêm

Các HND các tỉnh, thành phố

Các huyện, thành phố trong tỉnh

Các trang thường dùng khác

Số lượt truy cập

Trong năm 2022 :
Tất cả :

​TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ cơ quan: Số 185, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (02513) 822.327, Fax: (02513) 810.285, Email: hnd@dongnai.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

Mọi tin, bài, thắc mắc, góp ý xin gửi về thư điện tử: phinongbaton@gmail.com

Lên đầu trang