Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
CHỈ THỊ 05- CHUYÊN ĐỀ 202215/04/2022Chuyên đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chuyên đề học tập theo tinh thần KL 01, CT 05. năm 2022.docx    
3298-CV/TU13/04/2022Về đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sĩ (2tr)
CV -TU quán triệt ko đặt tượng cá nhân.pdf    
01-TT/TU14/04/2022Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (6tr)
Thông tri 01 về đối ngoại ND.pdf    
17-CT/TU18/03/2022Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (4 tr)
CT 17- TU tăng cường sự lãnh đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.pdf    
118-KH/TU22/02/2022Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn (4tr)
KH 118 -tong ket NQ06.pdf    
109-KH/TU31/12/2021Kế hoạch huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị , nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 (12tr)
109 kh tu.pdf    
108-KH/TU31/12/2021Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh (16tr)
KH 108 TU.pdf    
3030-CV/TU04/02/2022Sao gửi Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư (8tr)
CV 3030 -TU trien khai CT12 ve doi ngoai nd.pdf    
97-TB/VPTU31/12/2021Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 (4tr)
97 vptu - doi thoai voi nguoi ld.pdf    
XD ĐẢNG07/12/2021Quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (21tr)
KL-21-TW.pdf    
KH 98- XD Dang.pdf    
QiD37-TW.pdf    
Tài liệu Hội nghị.pdf    
1 - 10 Next

Liên kết website

Số lượt truy cập