Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
OCOP05/06/2019Quyết định phê duyệt Đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ 2019 - 2025, định hướng đến năm 2035” (35 tr)
QD 1698 UBND moi xa 1 sp.doc    
4391/QĐ-UBND18/11/2020Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, chấm điểm phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2020 - 5 tr
QD phe duyet sp dat OCOP dot 1 18.11.2020.pdf    
13406/KH-UBND05/11/2020Kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 -15 tr
KH CUA UBND TINH VE HO TRO NGANH NGHE NONG THON VA LANG NGHE 2021-2025.pdf    
10661KH-UBND07/09/2020Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 (6 tr)
7789_1.pdf    
01/2020/TT-NHNN24/03/2020Thông tin các chính sách tín dụng hỗ trợ ngành nông nghiệp, đính kèm Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (14 tr)
NHNN HO TRO NGANH NN MUA DICH.pdf    
785/KH-SNN 02/03/2020Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (13 tr)
785 so NN - KH trien khai chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh.pdf    
48/2019/QĐ-UBND30/12/2019Quyết định ban hành quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (7 tr)
QD ho tro phat trien lang nghe.pdf    
01-HD-BCĐ-VPĐP07/01/2020Hướng dẫn thực hiện, đánh giá Bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai (11 tr)
HD danh gia Bo tieu chi.pdf    
14383/KH-UBND11/12/2019Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" giai đoạn 2020-2025: 25 tr, có biểu mẫu
KH 14383 UBND thuc hien De an pt nong nghiep do thi den 2020.pdf    
3835 /QĐ-UBND26/11/2019Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: đính kèm KH, 10 tr
QD 3835 UBND ho tro sx giam ngheo gd 2019-2020.pdf    
Kế hoạch kèm công văn số 3835 UBND.pdf    
1 - 10 Next

Liên kết website

Số lượt truy cập