Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9 - Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Hoạt động Hội

Kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2018 - 2023


​Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại 02 đơn vị do Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo là Hội Nông dân xã Sông Ray (Cẩm Mỹ) và xã Đồi 61 (Trảng Bom) đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Sông Ray ra mẳt tại Đại hội


Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đồi 61 ra mẳt tại Đại hội​ 

Sau Đại hội, Ban chỉ đạo Đại hội điểm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đại hội điểm, đại diện các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh, đại diện Hội Nông dân các huyện, thị, thành, các cơ sở điểm của Hội Nông dân cấp huyện và Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, huyện Trảng Bom. 

Tại hội nghị, các thành viên dự họp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của 02 đơn vị điểm. Nội dung báo cáo, công tác nhân sự, trang trí, xây dựng kịch bản, các bước tiến hành, quá trình điều hành Đại hội, bầu cử Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên cơ bản đảm bảo đúng quy định. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, đủ số lượng, đúng quy trình, có kế thừa và phát triển. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành và phương hướng nhiệm kỳ mới được xây dựng đảm bảo các nội dung yêu cầu. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức. Việc trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường, nơi tổ chức Đại hội đảm bảo trang trọng. Về cơ bản, Đại hội điểm đã được chuẩn bị chu đáo, diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội các đơn vị tiếp theo.


Trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường, nơi tổ chức đại hội cần đảm bảo tính trang trọng

Tuy nhiên, Đại hội cũng còn một số mặt còn hạn chế như: Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội còn dài, công tác điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch có lúc còn một số lúng túng, đặc biệt là trong công tác điều hành bầu cử; việc phân công nhiệm vụ điều hành của đoàn chủ tịch Đại hội cần bố trí hợp lý hơn… 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội điểm lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Đại hội thời gian tới, cụ thể như sau: 

- Về Chương trình Đại hội: Các đơn vị cần xây dựng chương trình Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hướng dẫn số 03 -HD/HNDT ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân dân tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội, biểu quyết thông qua chương trình. Quá trình tổ chức, nếu có sự thay đổi chương trình, Đoàn Chủ tịch phải xin ý kiến Đại hội.


Buổi họp rút kinh nghiệm tại xã Sông Ray (Cẩm Mỹ)

- Về thời gian tổ chức đại hội: Thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở không quá 01 ngày; nên họp phiên trù bị để quán triệt một số nội dung cần thiết trong Đại hội chính thức. Phải bố trí thời gian hợp lý chương trình Đại hội, tránh để thời gian trống trong Đại hội.

- Về các Báo cáo trình bày tại Đại hội: Khi trình bày báo cáo chính trị có thể kết hợp chiếu phim phóng sự, trình chiếu hình ảnh để minh họa nhưng cần chú ý hình ảnh minh họa phải gắn liền nội dung trình bày để tăng tính thuyết phục. Báo cáo trình bày tại Đại hội nên ngắn gọn, nêu nét chính, nổi bật. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành cần bám theo các nhiệm vụ của Ban Chấp hành đã được quy định trong Điều lệ Hội và Quy chế Ban Chấp hành ban hành từ đầu nhiệm kỳ để kiểm điểm cho phù hợp; tránh sự trùng lặp giữa báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành. Bên cạnh các báo cáo tham luận về thành tích đạt được cần tập trung vào các đề xuất, các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến nhân rộng. Tham luận có thể xen kẽ thêm trong các phần bầu cử.


Buổi họp rút kinh nghiệm tại xã Đồi 61 (Trảng Bom)

- Về điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch phải chuẩn bị kịch bản điều hành chương trình Đại hội thật chi tiết, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch phải bám sát kịch bản và điều hành Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định đồng thời phải linh hoạt xử lý khi có tình huống phát sinh ngoài dự kiến. 

Đối với công tác bầu cử tại Đại hội, đoàn chủ tịch phải điều hành theo đúng trình tự, thủ tục về bầu cử đã được quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung của Trung ương; phải trình bày trước Đại hội Đề án nhân sự Ban Chấp hành. Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Ban chấp hành cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị trước khi tiến hành ứng cử, đề cử, qua đó định hướng rõ nhân sự và tạo sự thống nhất. Trước khi tiến hành bầu cử, Đoàn Chủ tịch mời ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng đại biểu chính thức tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử.

Thành viên ban/tổ kiểm phiếu phải chọn những đồng chí nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thực hiện nhanh chóng, chính xác việc bầu cử, tránh nhầm lẫn và sai sót khi kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải hướng dẫn cụ thể việc bầu cử, nhất là hình thức gạch, hay đánh dấu (đồng ý/ không đồng ý) trong từng phiếu đảm bảo phù hợp đối với loại phiếu bầu có số dư, hay loại bầu không có số dư, để tránh trường hợp có phiếu bầu không hợp lệ. Khi điều hành việc bỏ phiếu phải quy định rõ thứ tự nhóm đại biểu bỏ phiếu trước, sau một cách cụ thể, nhằm tạo sự nghiêm túc, trang trọng và đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu.


Việc bỏ phiếu phải tạo sự nghiêm túc, trang trọng và đảm bảo trật tự

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục bầu cử; tiến hành biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu, nhằm kịp thời phát hiện có sai sót trong quá trình kiểm phiếu, đồng thời, biểu quyết để xác nhận kết quả kiểm phiếu.

- Về công tác hậu cần: Các nhiệm vụ về hậu cần phải được thực hiện trên tinh thần tiết kiệm. Phân công cán bộ phụ trách tất cả các khâu để đảm bảo việc thực hiện các nội dung nhịp nhàng, tiếp đón đại biểu chu đáo, lịch sự và thông tin, báo cáo kịp thời./.  

Thu Dinh

 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập