Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2018

Công tác tuyên truyền vận động

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở Hội năm 2017


​Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017, từ ngày 07/9 – 27/9/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai giảng các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 1.638 cán bộ Hội Nông dân cơ sở và chi, tổ Hội tại 11 huyện, thị, thành trong tỉnh.Lớp bồi dưỡng tại thị xã Long KhánhLớp bồi dưỡng tại thành phố Biên Hòa

Tại các lớp tập huấn, học viên đã nghe báo cáo viên trao đổi các chuyên đề về lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; Công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân Việt Nam; Công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân; Kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở và chi, tổ Hội trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng hệ thống Hội các cấp vững mạnh.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020”./.

Thu Dinh

 


 

Liên kết website

Số lượt truy cập