Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2018

Phong trào ND tham gia XDNTM

Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu với công tác bảo vệ môi trường


​           Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai với Sở Tài nguyên và Môi trường, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu đã phát động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Hội đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua công tác Hội và phong trào nông dân với hoạt động bảo vệ môi trường, coi đó là nhiệm vụ của tổ chức Hội trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Hội Nông dân các cấp, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp theo dõi và tổ chức các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Hội Nông dân huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn theo chủ đề của từng năm. Hội đã chỉ đạo và hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành có liên quan của địa phương tổ chức các đợt truyền thông phát động phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: mít tinh, tổ chức các hoạt động đồng loạt ra quân tạo, khí thế sôi nổi của hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Nhìn chung, các mô hình của Hội nhận được sự đồng thuận của hội viên, nông dân và cộng đồng; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể trên địa bàn đối với hoạt động của mô hình. Thông qua hoạt động của các mô hình, các hộ dân được trang bị những chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các hộ nông dân đã từng bước nâng cao được nhận thức về xu thế tiến bộ của xã hội nhất là khoa học công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học. Từ đó họ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động hội viên, nông dân cùng tham gia thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn.

Đặc biệt trong năm 2016, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 100 triệu đồng mua 140 ống cống để thu gom rác thải, từ chai lọ thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. Ngày 17/8/2016, Hội Nông dân huyện đã tổ chức bàn giao số ống cống này cho Hội Nông dân cơ sở đưa vào sử dụng đồng thời phát động hội viên nông dân hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường. Đến dự buổi Lễ phát động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, có đồng chí Lâm Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Bửu Châu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành của huyện và có trên 140 cán bộ hội viên nông dân của 12 xã, thị trấn tham dự. Đây là mô hình mới thiết thực gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, mô hình này cần được nhân rộng cho các cấp Hội trong tỉnh nghiên cứu học tập.Lễ phát động nông dân với công tác bảo vệ môi trường

       Tiếp tục phát huy và nêu cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm “Hãy cùng nhau bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp", trong thời gian tới các cấp Hội  tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

       Thứ nhất, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nước sạch và bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên nông dân trong công tác bảo vệ môi trường.

      Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa ở địa phương; chủ động tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn nông thôn; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ nguồn nước và môi trường.

      Thứ ba, tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch; chủ trì việc tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải khu dân cư và nơi công cộng; trồng và chăm sóc cây xanh; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vãt  trong sản xuất nông nghiệp đúng qui định như: dùng đúng thuốc, dùng đúng liều lượng, dùng đúng lúc, dùng đúng cách.

      Thứ tư, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưỡng ứng việc thu gom rác thải như chai, lọ thuốc trừ sâu  từ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời nhân rộng mô hình này trong toàn huyện góp phần bảo vệ môi trường và chăm lo sức khỏe cho cộng đồng và hội viên nông dân.

Bửu Châu

Liên kết website

Số lượt truy cập