Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021) - Kỷ niệm 65 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (02/12/1956 - 02/12/2021)

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Hỗ trợ nông dân 1,1 tỷ đồng thực hiện dự án trồng bưởi da xanh và bơ tại Đắc Lua và Thanh Sơn


 

Ngày 16/11/2021, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với số tiền là 1,1 tỷ đồng cho 2 dự án.

Theo đó, 500 triệu đồng được hỗ trợ cho 10 hộ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán thực hiện dự án trồng bơ với thời gian vay 36 tháng và 600 triệu đồng được hỗ trợ cho 12 hộ xã Đắc Lua, huyện Tân Phú thực hiện dự án trồng bưởi da xanh với thời gian vay là 24 tháng. 

 ​Đ/c Lê Hữu Thiện - Phó chủ tịch, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, trao Quyết định giao vốn cho Đ/c Nguyễn ​Thị Định - Chủ tịch HND xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Chủ dự án

Về tham dự buổi trao vốn có đồng chí Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, cùng các chuyên viên Ban Điều hành Quỹ; tại huyện Định Quán có đồng chí Lê Minh Giang - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ban thường vụ Hội Nông dân xã T​hanh Sơn; tại Huyện Tân Phú có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân huyện và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Đắc Lua. 


Các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân vốn cho các hộ nông dân tại Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán

Tại buổi trao vốn, đồng chí Lê Hữu Thiện, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đề nghị các hộ nhận vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, trả phí 3 tháng 1 lần, hoàn trả vốn gốc đúng thời gian quy định; tham gia tích cực các hoạt động hội và phong trào nông dân tại địa phương, Đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã có dự án, có trách nhiệm quản lý tốt, thường xuyên kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ phát huy hiệu quả vốn vay, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ Quỹ, để có thêm nguồn vốn hỗ trợ cho nhiều hộ Hội viên nông dân trên địa bàn có nhu cầu phát triển sản xuất.   

Trên cơ sở nhóm hộ tham gia dự án, nếu đủ điều kiện và căn cứ vào nguyên tắc 5 Tự “ Tự nguyện, tự giác, tự quản, tự chủ và tự chịu trách nghiệm”; 5 Cùng “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi”. Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã xây dựng các Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo đúng hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh.

                                                                       Tiến Lê


Liên kết website

Số lượt truy cập