Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2020) - Nhiệt liệt chào mừng 75 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020)

Gương điển hình tiên tiến

Long Thành: Chị Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đảm việc nước, giỏi việc nhà


 

​Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, huyện Long Thành, chị Nguyễn Thị Hạnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình trong xây dựng công tác Hội vững mạnh, trong đó xây dựng hội viên nòng cốt là vai trò chính, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến với cán bộ Hội và hội viên nông dân để thực hiện tốt đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề của Hội về “Bác Hồ với nông dân, nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” đến 100% cán bộ và 80% hội viên nông dân. Nhờ đó, chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, đảm bảo chất lượng hội viên nòng cốt theo tiêu chí hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, huyện và cấp cơ sở, kiện toàn củng cố BCH các chi hội, tổ hội, quản lý chặt hội viên, nhất là hội viên sinh hoạt thường xuyên, hội viên nòng cốt, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm động viên đông đảo hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào do Hội và địa phương phát động, đảm bảo thực hiện tốt vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao.


Chị Nguyễn Thị Hạnh

Bản thân chị luôn bám sát phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tích cực cùng với tổ chức Hội tập trung vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nông dân đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua đã phối hợp với các Ban ngành vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến đất làm đường với tổng diện đất 5.000 m2, vận động đóng góp làm đường giao thông nông thôn được 10.000 km với tổng số tiền trên 2 tỷ 300 triệu đồng, ngoài ra còn nâng cấp, sửa chữa 3 tuyến đường với chiều dài hơn 300m. Đến nay các tuyến đường trên địa bàn dân cư đã được nâng cấp, nhựa hóa, cứng hóa, bê tông hóa.

Bên cạnh việc vận động nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, chị còn vận động hội viên nông dân đóng góp làm đèn chiếu sáng với tổng chiều dài 8,5 km với số tiền 170 triệu đồng  đáp ứng được nhu cầu đi lại và phục vụ cho sản xuất, đời sống của nhân dân; phát động nuôi heo đất để trao học bổng cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được 02 suất với số tiền 1 triệu đồng; phối hợp với UBMTTQ, các ban ngành vận động được 02 con bò giống giúp cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 32 triệu đồng.

Hàng năm, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình, chị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao và được Hội Nông dân huyện đánh giá nhiều năm liền đạt cơ sở vững mạnh tiêu biểu.

Hội Nông dân xã Long Phước - huyện Long Thành

 
 

Liên kết website

Số lượt truy cập