Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Vĩnh Cửu: Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ ngân sách huyện


 

​Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự vận động đóng góp của người dân, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, Hội Nông dân huyện đang quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 5 tỷ 765 triệu đồng, trong đó nguồn Trung ương là 500 triệu đồng, nguồn tỉnh là 3 tỷ đồng, nguồn huyện là 2 tỷ đồng và nguồn vận động là 265 triệu đồng. Hiện nguồn vốn này đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho nông dân vay để đầu tư vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập của người dân, góp phần phát triển kinh tế - ổn định cuộc sống.


Buổi giao vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ ngân sách huyện tại xã Vĩnh Tân

Vửa qua, ngày 12/12/2019, tại UBND xã Vĩnh Tân, Hội Nông dân huyện tiến hành giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ Nông dân từ nguồn ngân sách huyện cho 20 hộ nông dân tại xã Vĩnh Tân với dự án: “Cải tạo chăm sóc mít” với số tiền 500 triệu đồng. Tại buổi giao vốn, đồng chí Võ Thành Sự - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu đã trao đổi với các hộ vay vốn cần sử dụng đồng vốn của Quỹ thật hiệu quả, góp phần cải thiện cuộc sống, giúp cho nông dân có điều kiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay. Các hộ được nhận vốn rất phấn khởi, cam kết sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích, hoàn trả lãi, phí theo đúng quy định của dự án.

Lan Chi


 

Liên kết website

Số lượt truy cập