Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Tin tức sự kiện cấp tỉnh

Hội Nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019


​Từ ngày 18-28/11/2019, đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Hồ Thị Sự – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đồng chí Võ Chí Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm phó đoàn, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại Hội Nông dân các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, Long Khánh và Hội Nông dân một số xã, phường trên địa bàn. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung trong năm 2019, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã bám sát Nghị quyết của Đảng và của Hội cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện; đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên đến với hội viên, nông dân. Hoạt động của Hội đã có những chuyển biến tiến bộ; các phong trào do Hội phát động ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 


Buổi kiểm tra tại xã Sông Ray và huyện Cẩm Mỹ

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong năm 2019 còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội ở một vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Việc tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại cơ sở còn nhiều khó khăn, hạn chế, chủ yếu là phối hợp giám sát, cơ sở Hội chưa chủ trì tổ chức giám sát, phản biện theo quy định...

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Thị Sự – Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân các huyện, thành phố trong năm 2019, đồng thời đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch công tác và chương trình hoạt động năm 2020 một cách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; trong đó, cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền và chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan báo đài để tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt các chính sách mới; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động hội viên, nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo dõi, nắm tình hình hội viên, nông dân đối với Đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của hội viên, nông dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, kịp thời báo cáo Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy cùng cấp.

- Vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

- Hội Nông dân các huyện, thành phố tăng cường củng cố hoạt động của Hội Nông dân cơ sở; thường xuyên định hướng nội dung, phương pháp tuyên truyền cho Hội Nông dân cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Nghị quyết của cấp ủy địa phương.

- Năm 2020 là năm có nhiều hoạt động sơ, tổng kết nhiều chương trình, kế hoạch lớn của Trung ương, Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Do đó, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố căn cứ và điều kiện địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức sơ tổng kết phù hợp, đánh giá những ưu, khuyết điểm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể xuất sắc, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Thu Dinh


 

Liên kết website

Số lượt truy cập