Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Huyện Thống Nhất giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân


 

Để giúp hội viên, nông dân có vốn đầu tư trồng trọt, qua quá trình khảo sát, thẩm định các dự án, vừa qua, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Thống Nhất tiến hành giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện cho 02 dự án cải tạo vườn điều và trồng bắp cho 20 hộ nông dân vay với tổng số tiền 500 triệu đồng. 

Theo đó, 10 hộ xã Quang Trung được vay 300 triệu đồng và 10 hộ xã Lộ 25 được vay 200 triệu đồng với mức phí cho vay 0,55%/tháng (6,6 %/năm), thời gian thu phí 03 tháng/lần.


Giao vốn cho các hộ nông dân xã Quang TrungGiao vốn cho các hộ nông dân xã Lộ 25

Đến nay nguồn quỹ hỗ trợ cấp huyện quản lý 5.512.720.000 đồng, hiện đang cho vay trên địa bàn 10/10 xã với 16 dự án số tiền 5,450 tỉ đồng cho 192 hộ vay (trong đó nguồn Trung ương 900 triệu cho 23 hộ vay; nguồn tỉnh 3 tỉ đồng cho 94 hộ vay; nguồn huyện và xã 1,550 tỉ đồng cho 75 hộ vay). Còn tồn trong tài khoản tiền mặt 62 triệu đồng.

Nhờ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện cho các hộ có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập , từ đó giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành chuổi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ nguồn phí hỗ trợ nông dân, cũng đã bổ sung thêm vào kinh phí hoạt động của Hội, từ đó hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt với nội dung phong phú hơn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trên địa bàn huyện Thống Nhất trong thời gian qua.


Linh Thúy


 

Liên kết website

Số lượt truy cập