Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Tin tức sự kiện cấp tỉnh

Tổ chức triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII


​Từ ngày 25/9 đến ngày 02/10/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức 11 hội nghị triển khai Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho 1.297 đại biểu là cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ chi, tổ Hội, hội viên nòng cốt của Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 
Hội nghị tại huyện Long Thành
 
Tại các hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân được quán triệt đầy đủ, nắm vững toàn bộ nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Hướng dẫn thi hành của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thực thi Điều lệ Hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam; thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với tổ chức Hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 
Hội nghị tại thành phố Long Khánh
 

Thu Dinh


Liên kết website

Số lượt truy cập