Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2 tháng 9 - Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Tin tức sự kiện cấp huyện

Huyện Vĩnh Cửu hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023


 

​Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HNDT ngày 17/3/2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Nai về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Thông tri số 13-TT/HU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Huyện Vĩnh Cửu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tính đến ngày 09/2/2018, huyện Vĩnh Cửu đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và hướng dẫn kịp thời của Hội Nông dân cấp trên, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra trong không khí trọng thể, trang nghiêm, dân chủ, đúng nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ Hội, theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được diễn ra từ ngày 19/01/2018 đến ngày 09/02/2018 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, phát huy dân chủ, mở rộng tính thống nhất của tổ chức Hội, tăng cường sự đoàn kết và khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của tổ chức Hội và giai cấp nông dân; cổ vũ động viên, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu nói riêng, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.


Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Trị An lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 

Nhìn chung, các đơn vị tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã bám sát kế hoạch Đại hội, các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, huyện Vĩnh Cửu về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội được tổ chức ​với nghi thức trang trọng, diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ trên một số lĩnh vực, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, các số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Về phần phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực với hoạt động hội ở cơ sở. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế bầu cử đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

Về dự và chỉ đạo xuyên suốt Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở có đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, thị trấn và lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bầu ra 133 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 42 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 12 đồng chí Chủ tịch (trong đó có 01 đồng chí trúng cử lần đầu), 12 đồng chí Phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; đồng thời, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp cơ sở cũng đã bầu ra 112 đại biểu (trong đó có 12 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đại hội đại biểu Hội Nông dân Huyện Vĩnh Cửu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu


 

Các tin khác

Liên kết website

Số lượt truy cập