Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Phong trào ND tham gia XDNTM

Đồng Nai vượt chỉ tiêu về nông thôn mới năm 2017


​Đến ngày 30/01/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành các Quyết định về công nhận các xã đạt chuẩn nông thôm mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, 04 xã Phú Trung, Phú Bình, Trà Cổ (huyện Tân Phú) và xã Phước Tân (thành phố Biên Hòa) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017, đưa số xã đạt chuẩn lên 128/133 xã; 04 xã Xuân Lập (thị xã Long Khánh), Suối Cát, Xuân Phú, Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017, đưa số xã đạt chuẩn lên 15 xã.


Tuyến đường hoa nội đồng xã Xuân Phú, Xuân Lộc 


Nông dân bao trái  xoài tại xã Ngọc Định, Định Quán

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Đồng Nai đã vượt chỉ tiêu 3 xã nông thôn mới và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.

 
Ngọc Hiền
 


Liên kết website

Số lượt truy cập