Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2020) - Nhiệt liệt chào mừng 75 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020)

Công tác tuyên truyền vận động

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Liên kết website

Số lượt truy cập