Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

Công tác tuyên truyền vận động

Hoạt động hỗ trợ nông dân

Huyện Thống Nhất giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Vừa qua, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Thống Nhất tiến hành giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện cho 02 dự án cải tạo vườn điều và trồng bắp cho 20 hộ ...

Phong trào ND tham gia XDNTM

Liên kết website

Số lượt truy cập