Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017) - Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) - Chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) - Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Ngày quốc tế lao động 01/5

Thông tin liên hệ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

​          I. Lãnh đạo:

 

1. Chủ tịch: Hoàng Thị Bích Hằng

Số điện thoại: 0618.820.147; 0918.718.962

Email: hangkndn@yahoo.com

 

2.Phó Chủ tịch Thường trực: Lê Hữu Thiện

Số điện thoại: 0613.823.507; 0913.898.027

Email: lehuuthien63@yahoo.com

 

3.Phó Chủ tịch: Lê Bửu Châu

Số điện thoại: 0613.828.827; 0906.814.939

Email: lebuuchau0106@gmail.com

 

II. Các Ban, Văn phòng:

 

1.Văn phòng:

-Chánh văn phòng: Hồ Thị Sự

Số điện thoại: 0613.822.327; 0903.147.047

Email: su_pkt@yahoo.com.vn


-Chuyên viên: Trần Thị Thu Hiền

Số điện thoại:0613.810.285; 

0982.990.179

Email: hienthu206@gmail.com 


-Kế toán: Phạm Thị Ngọc Minh

Số điện thoại: 0613.810.285; 0915992996

Email:phamminh1383@gmail.com

 

-Thủ quỹ: Nguyễn Thị Bích Tâm

Số điện thoại: 0613.810.285

 

-Văn thư: Trương Thị Ngọc Hạnh

Số điện thoại: 0613.822.327; 0909.587.722

Email: hnd@dongnai.gov.vn

 

-Lái xe: Trần Văn Nam

Số điện thoại: 0913.612.332

 

-Lái xe: Nguyễn Mạnh Y

Số điện thoại: 0909.358.864

 

-Bảo vệ: Nguyễn Minh Tuyền

Số điện thoại: 0943.331.400

 

2.Ban Tổ chức – kiểm tra:0613.822.327

 

-Phó trưởng Ban: Nguyễn Văn Gắn

Số điện thoại: 0902.640.213


 -Chuyên viên: Nguyễn Văn Phước 

Số điện thoại: 

Email: 


-Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Dinh

Số điện thoại: 01669.121.007

Email: thudinhhnd@gmail.com

 

-Chuyên viên: Nguyễn Huy Hoàng

Số điện thoại: 01688.328.916

Email: huyhoang20140804@gmail.com

 

3.Ban Tuyên giáo: 0618.605.870

 

-Phó trưởng Ban: Võ Chí Hùng

Số điện thoại: 0918.524.998

Email: hungvc@dongnai.gov.vn;


-Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiếu

Số điện thoại: 0618.605.870; 0989.210.106

Email: phinongbaton@gmail.com


4. Ban Kinh tế - xã hội: 0613.822.327

 

-Trưởng Ban: Đặng Thái Thi

Số điện thoại: 0909.542.515

 

 -Chuyên viên: Phan Thị Ngọc Hiền

Số điện thoại: 0975.490727; 01247848468

Email: hienhtx@gmail.com


Mai Huỳnh Nga

Số điện thoại: 0937.137.453

Email:​ maihuynhnga154@gmail.com


5.Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân: 0613.822.327

 

-Trưởng Ban: Trần Thị Hồng Hoa

Số điện thoại: 0908.147.679

Email: honghoa7679@gmail.com

 

-Chuyên viên:  Nguyễn Hữu Gia Văn

Số điện thoại: 0975.753.492

Email: nguyengiavanpt@gmail.com

 

-Chuyên viên: Nguyễn Thị Huỳnh Trang

Số điện thoại: 0938.636.416


 

Liên kết website

Số lượt truy cập