Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Thông tin liên hệ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

​          I. Lãnh đạo:

 

1. Chủ tịch: Võ Văn Phi

Số điện thoại:  02513.823.474

Email: 

 

2.Phó Chủ tịch: Lê Hữu Thiện

Số điện thoại: 02513.823.507

Email: lehuuthien63@yahoo.com

 

3.Phó Chủ tịch Thường trực: Hồ Thị Sự

Số điện thoại: 02513.828.827

Email: su_pkt@yahoo.com.vn

 

II. Các Ban, Văn phòng:

 1.Văn phòng:

-Chánh văn phòng: Phan Thị Ngọc Hiền

Số điện thoại: 02513.822.327; 

0975.490727

Email: hienhtx@gmail.com


-Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Thu Hiền

Số điện thoại:02513.810.285; 

0982.990.179

Email: hienthu206@gmail.com 


-Kế toán: Phạm Thị Ngọc Minh

Số điện thoại: 02513.810.285; 0915992996

Email:phamminh1383@gmail.com

 

-Thủ quỹ: Nguyễn Thị Huỳnh Trang (kiêm nhiệm)

Số điện thoại: 0938.636.416​

 

-Văn thư: Trương Thị Ngọc Hạnh

Số điện thoại: 02513.822.327; 

0909.587.722

Email: hnd@dongnai.gov.vn

 

-Lái xe: Trần Văn Nam

Số điện thoại: 0913.612.332

 

-Lái xe: Nguyễn Mạnh Y

Số điện thoại: 0909.358.864

 

-Bảo vệ: Nguyễn Minh Tuyền

Số điện thoại: 0943.331.400

 

2. Ban Xây dựng Hội: 

 

-Trưởng Ban: Võ Chí Hùng

Số điện thoại:02518.605.870; 

DĐ: 0918.524.998

Email: hungvc@dongnai.gov.vn

hungvc151270@gmail.com


-Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiếu

Số điện thoại: 0989.210.106

Email: phinongbaton@gmail.com


-Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Dinh

Số điện thoại: 01669.121.007

Email: thudinhhnd@gmail.com

 

-Chuyên viên: Nguyễn Huy Hoàng

Số điện thoại: 01688.328.916

Email: huyhoang20140804@gmail.com​


-Chuyên viên:​ Trần Thị Mỹ Linh

Số điện thoại: 0913.361836

Email: ptchc.kndn@gmail.com


3. Ban Kinh tế - xã hội: 

-Trưởng Ban: Đặng Thái Thi 

Số điện thoại: 0909.542.515

 

 -Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Phước 

Số điện thoại: 0916.034.208

Email: ​ccnguyenphuoc@gmail.com 


-Chuyên viên:  Nguyễn Hữu Gia Văn

Số điện thoại: 0975.753.492

Email: nguyengiavanpt@gmail.com

 

-Chuyên viên: Nguyễn Thị Huỳnh Trang

Số điện thoại: 0938.636.416

Email:​ xuantrang4782@gmail.com


-Chuyên viên: Vũ Tấn Minh

Số điện thoại: 0333.037148

Email: vutanminh.7148@gmail.com

 

Liên kết website

Số lượt truy cập