Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Thông tin liên hệ


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

I. Lãnh đạo

1. Chủ tịch: Nguyễn Tuấn Anh

Số điện thoại:  02513.823.474

Email: tuananh071077@gmail.com

 

2. Phó Chủ tịch: Lê Hữu Thiện

Số điện thoại: 02513.823.507

Email: lehuuthien63@yahoo.com

 

3. Phó Chủ tịch Thường trực: Hồ Thị Sự

Số điện thoại: 02513.828.827

Email: sua21972@gmail.com

 

II. Các Ban, Văn phòng

 1. Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Võ Chí Hùng

Số điện thoại: 02513.822.327; 0918.524.998

Email: hungvc151270@gmail.com

 

- Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Thu Hiền

Số điện thoại:02513.810.285; 0982.990.179

Email: hienthu206@gmail.com 

 

- Kế toán: Phạm Thị Ngọc Minh

Số điện thoại: 02513.810.285; 0915.992.996

Email:phamminh1383@gmail.com

 

- Chuyên viên kiêm Thủ quỹ: Nguyễn Thị Huỳnh Trang 

Số điện thoại: 0938.636.416

 Email: xuantrang4782@gmail.com

 

- Chuyên viên: Trn Xuân Quế

Số điện thoại: 0985.761.207

Email: 


- Văn thư: Trương Thị Ngọc Hạnh

Số điện thoại: 02513.822.327; 0909.587.722

Email: hnd@dongnai.gov.vn

 

- Lái xe: Trần Văn Nam

Số điện thoại: 0913.612.332

 

- Bảo vệ: Nguyễn Minh Tuyền

Số điện thoại: 0943.331.400


- Bảo vệ: Lê Hữu Hùng

Số điện thoại: 0937.092.293


- Nhân viên: Lâm Ngọc Thu

Số điện thoại: 02513.822.327

 

2. Ban Xây dựng Hội: 

- Trưởng Ban: Phan Thị Ngọc Hiền

Số điện thoại: 0975.490727

Email: hienhtx@gmail.com 

 

- Phó Trưởng Ban: Nguyễn Văn Phước 

Số điện thoại: 0902.881.808

Email: ccnguyenphuoc@gmail.com

 

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiếu

Số điện thoại: 0961.202.286

Email: phinongbaton@gmail.com

 

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Dinh

Số điện thoại: 01669.121.007

Email: thudinhhnd@gmail.com


- Chuyên viên: Vũ Văn Khanh

Số điện thoại: 0944796296

Email: vankhanhtd88@gmail.com

 

3. Ban Kinh tế - xã hội: 

- Trưởng Ban: Đặng Thái Thi 

Số điện thoại: 0909.542.515

 Email: thaithi1961@gmail.com

 

- Phó Trưởng Ban: Nguyễn Huy Hoàng

Số điện thoại: 01688.328.916

Email: huyhoang20140804@gmail.com

 

- Chuyên viên: Trn Th M Linh

Số điện thoại: 0913.361836

Email: ptchc.kndn@gmail.com


- Chuyên viên:  Nguyễn Hữu Gia Văn

Số điện thoại: 0975.753.492

Email: nguyengiavanpt@gmail.com

 

- Chuyên viên: Vũ Tấn Minh

Số điện thoại: 0333.037148

Email: vutanminh.7148@gmail.com

 

 - Chuyên viên: Chu Thị Mai Hiền

Số điện thoại: 0919.410.887

Email: chuhienkt.dn@gmail.com


 ​​

Liên kết website

Số lượt truy cập