Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2022) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ


  

Hình đại diện

Họ và tên

Chức vụ

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NVN.jpg

Ông Nguyễn Văn Nghiệp

Chánh Thư ký Ban Nông Hội tỉnh 

giai đoạn (1978 - 1983)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PTS.jpg

Bà Phạm Thị Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa II, giai đoạn (1983 - 1988)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTMT.jpg

Bà Nguyễn Thị Minh Tư

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa III, IV giai đoạn (1988 - 1998)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PMT.jpg

Ông Phạm Thanh Trung

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa V giai đoạn (​1998 - 2003)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTC.jpg

Ông Nguyễn Thành Công

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa VI, giai đoạn (2003 - 2005)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/TVD.jpg

Ông Trần Như Độ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa VI, VII, giai đoạn (2006 - 2011)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NNT.jpg

Ông Ngô Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

khóa VII, VIII giai đoạn (2012 – 3/2016)


Description: hình đã cắt 

Bà Hoàng Thị Bích Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

(từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2019)

 
 
 
​Ông Võ Văn Phi

​Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
(từ tháng 12/2​019 đến​ tháng 12/2020)

​Ông Nguyễn Tuấn Anh 
​Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
(từ tháng 01/2021 đến nay)

Liên kết website

Số lượt truy cập