Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ


LÃNH ĐẠO HỘI CÁC THỜI KỲ

  

Hình đại diện

Họ và tên

Chức vụ

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NVN.jpg

Ông Nguyễn Văn Nghiệp

Chánh Thư ký Ban Nông Hội tỉnh giai đoạn (1978 - 1983)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PTS.jpg

Bà Phạm Thị Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa II giai đoạn (1983 - 1988)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTMT.jpg

Bà Nguyễn Thị Minh Tư

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa III, IV giai đoạn (1988 - 1998)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PMT.jpg

Ông Phạm Thanh Trung

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa V giai đoạn (1998 - 2003)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTC.jpg

Ông Nguyễn Thành Công

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI giai đoạn (2003 - 2005)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/TVD.jpg

Ông Trần Như Độ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI, VII giai đoạn (2006 - 2011)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NNT.jpg

Ông Ngô Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VII, VIII giai đoạn (2012 – 3/2016)


Description: hình đã cắt 

Bà Hoàng Thị Bích Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh từ tháng 4 năm 2016 đến nay

Liên kết website

Số lượt truy cập