Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII - Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2018

Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ


LÃNH ĐẠO HỘI CÁC THỜI KỲ

  

Hình đại diện

Họ và tên

Chức vụ

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NVN.jpg

Ông Nguyễn Văn Nghiệp

Chánh Thư ký Ban Nông Hội tỉnh giai đoạn (1978 - 1983)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PTS.jpg

Bà Phạm Thị Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa II giai đoạn (1983 - 1988)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTMT.jpg

Bà Nguyễn Thị Minh Tư

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa III, IV giai đoạn (1988 - 1998)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/PMT.jpg

Ông Phạm Thanh Trung

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa V giai đoạn (1998 - 2003)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NTC.jpg

Ông Nguyễn Thành Công

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI giai đoạn (2003 - 2005)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/TVD.jpg

Ông Trần Như Độ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI, VII giai đoạn (2006 - 2011)

 Description: Description: http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Th%20vin%20hnh/Hinh_2016/NNT.jpg

Ông Ngô Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VII, VIII giai đoạn (2012 – 3/2016)


Description: hình đã cắt 

Bà Hoàng Thị Bích Hằng

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh từ tháng 4 năm 2016 đến nay

Liên kết website

Số lượt truy cập